Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen

 

REKISTERISELOSTE

 

1.  Rekisterinpitäjä

 

Kovasten sukuseura ry

     

               

               

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

 

          Arto Varonen

          Radiokatu 11 B 65

          00240 HELSINKI

          Puh. 040-583 4105

 

3. Rekisterin nimi

 

          Kovasten sukuseuran sukututkimusrekisteri

 

 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

 

          Kovasten sukuseuran sukututkimustietojen tallentaminen

 

 

5. Rekisterin tietosisältö

 

          Rekisteröity ryhmä:

          Kovasten sukuun kuuluvat henkilöt ja heidän puolisonsa.

 

          Tietoryhmät:

Tiedot henkilön nimestä, syntymäajasta- ja paikasta, vihkimisajasta, kuolinajasta ja -paikasta, arvosta ja ammatista sekä osoitetiedot yhteydenottoa varten sekä  muut sukututkimuksen kannalta tarpeelliset tiedot.

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

 

Tallennetut tiedot on kerätty pääosin rekisteröidyiltä itseltään tai Kovasten sukuseuran muilta jäseniltä. Myös henkilömatrikkeleista ja sanomalehdistä löytyneitä tietoja on lisätty. Ennen vuotta 1900 koskevat tiedot ovat peräisin pääosin seurakuntien kirkonkirjoista.

Jollei tietoja ole kerätty rekisteröidyltä itseltään, rekisterinpitäjän on sopivin tavoin ilmoitettava rekisteröidylle henkilötietojen tallettamisesta sukutukimusta varten. Samalla on ilmoitettava myös, mistä tiedot on kerätty. Ilmoituksesta voidaan kuitenkin luopua, jos sen tekeminen on mahdotonta tai siitä on kohtuutonta vaivaa. Rekisteröidyllä on  oikeus kieltää rekisterinpitäjää käyttämästä tai luovuttamasta häntä itseään koskevia tietoja paitsi suoramarkkinointiin yms. myös sukututkimusta varten.

 

 

7 . Rekisterin suojauksen periaatteet

 

Manuaalinen aineisto säilytetään lukituissa laatikoissa tai tiloissa, joihin vain rekisteriasioita hoitavalla henkilöllä on pääsy. Atk:lle talletettu aineisto on suojattu ulkopuolisilta siten, että niiden käyttö voi tapahtua vain oikean käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla.